Doctoreren in de Milieuwetenschap

Via het IMDO krijgen studenten de kans om een doctoraatstraject in de Milieuwetenschap  aan te vatten. Een doctoraat in de Milieuwetenschap heeft een interdisciplinaire oriëntatie, en omvat een natuurwetenschappelijke en een sociaalwetenschappelijke component. Deze werkwijze is bijzonder geschikt om complexe actuele milieu- en duurzaamheidsvraagstukken te onderzoeken.

Een doctoraat Milieuwetenschap wordt steeds begeleid door twee promotoren, behorend tot twee verschillende departementen van de UA. De individuele doctoraatscommissie, die instaat voor de monitoring van de voortgang van het onderzoek, is steeds multidisciplinair samengesteld.

U vindt op deze pagina's een korte samenvatting van afgewerkte en lopende doctoraatsonderzoeken in de Milieuwetenschap, die blijk geven van de diversiteit van de onderzoeksthema’s. 

Contact

Interesse in een doctoraat Milieuwetenschap? Tel. +32 3 265 35 75
imdo@uantwerpen.be