Onderzoeksmissie

Het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling (IMDO) is het interdisciplinair onderzoeksplatform voor fundamenteel en toegepast milieu- en duurzame ontwikkelingsonderzoek van de Universiteit Antwerpen.
De uiteindelijke doelstelling van het onderzoek wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk relevante oplossingen bieden voor milieu- en duurzaamheidsuitdagingen die vaak gekenmerkt worden door een hoge graad van onzekerheid, complexiteit en normatieve uitgangspunten.
 
Het interdisciplinaire onderzoek dat ondersteund wordt door het IMDO-platform vult de bestaande milieuspecialisaties aan de faculteiten en in de onderzoeksgroepen aan. Het IMDO ageert als dienstverlener en onderzoeksfacilitator voor zijn leden.
 
Het IMDO beschikt over een diversiteit aan expertise (zie onderzoeksthema’s), en focust in het bijzonder op twee onderzoeksclusters:
 
  • integrated resources management
  • milieu & gezondheid
 
Via deze ‘clusters’ wordt het milieu- en duurzaamheidsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen toegespitst op prioritaire onderzoeksdomeinen en wordt de netwerking en projectverwerving via gediversifieerde financieringskanalen gesystematiseerd.