Missie

Het IMDO is de katalysator en een venster voor multi- en interdisciplinair milieu- en duurzaamheidsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen. Naast het milieuonderzoek van de Antwerpse onderzoeksgemeenschap wordt gestreefd naar maximale samenwerking tussen de faculteiten om de technologische, medische, economische, sociale, historische en bestuurlijk-juridische aspecten te bestuderen en hun onderlinge integratie te versterken. Het draagvlak van de gespecialiseerde onderzoekers en professoren uit verschillende wetenschapsgebieden dient versterkt te worden om een gefundeerd antwoord te bieden op veeleer complexe en multidisciplinaire milieu- en duurzaamheidsvragen, aangereikt vanuit de industrie, de universiteit en de samenleving.