Side header image

Departement Infrastructuur

Er wordt geleefd in de verschillende gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Duizenden studenten nemen dagelijks plaats in onze aula’s, medewerkers achter hun bureaus en  onderzoekers achter hun microscopen in de laboratoria. Het Departement Infrastructuur beheert de gebouwen van de universiteit en draagt zorg voor hun uitrusting. Verder coördineren we de belangrijke uitbreidingen die de komende jaren op stapel staan.

Operatie buitencampus

De Universiteit Antwerpen kende de afgelopen jaren een sterke groei, zowel wat betreft het aantal studenten, de onderzoeksbeurzen en doctoraten. Maar groei vraagt ook om meer ruimte. Zeker met de integratie van de hogeschoolopleidingen is er nood aan nieuwe infrastructuur. Een reeks grootschalige operaties op de buitencampussen staan de komende jaren dan ook centraal. Een blik op 'Operatie Buitencampus':

 • Gebouw I - Campus Middelheim: een nieuw administratief gebouw
  Tegen het einde van 2013 zullen de departementen Infrastructuur, ICT, de Dienst Preventie en Bescherming op het Werk en Milieu hun intrek nemen in Gebouw I. Er zal ruimte zijn voor zo’n honderd werkplekken. Het nieuwe complex zal vier vergaderzalen, een teleconferentiekamer en een serverruimte hebben. Binnen enkele jaren krijgt Campus Middelheim ook een nieuw restaurant voor studenten en academisch personeel.
   
 • Gebouw Z - Campus Groenenborger: de technische campus
  Op Campus Groenenborger verrijst Gebouw Z. Het gebouw wordt de thuishaven van de nieuwe Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. In het gebouw zullen laboratoria, bouwateliers, onderzoeksruimten, pc-klassen en kantoren worden ingericht.
   
 • Gebouw O - Campus Drie Eiken: de Life Sciencescampus
  Op Campus Drie Eiken in Wilrijk verandert er de komende jaren heel wat. Naast de renovatie van de vier bestaande blokken, komt er een nieuw onderwijsgebouw: Gebouw O. In dat gebouw zullen acht auditoria, twee microscopiezalen, een practicumzaal, een bioruimte en een reprografie onderdak vinden. Meerdere faculteiten zullen gebruikmaken van het complex. Verder komt er op deze campus een studentenhome, al zal de realisatie nog enkele jaren op zich laten wachten.
  De bouwactiviteiten zullen gepaard gaan met een grote verhuisoperatie. Als die hele verhuis en bouwbeweging achter de rug is, kan Campus Drie Eiken met recht en reden de life sciencescampus genoemd worden. De campus, grenzend aan het Universitair Ziekenhuis, zal dan de farmaceutische, medische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen herbergen.

Op zoek naar een lokaal?

U organiseert een interessante lezing, debatavond of congres en bent nog op zoek naar de geschikte locatie?  De universiteit beschikt over meerdere lokalen en auditoria die de ideale setting voor deze activiteiten vormen . Zowel internen als externen kunnen onze lokalen reserveren.

Een oogje in het zeil

Elke campus heeft een conciërge om een oogje in het zeil te houden. Hij of zij is verantwoordelijk voor het toezicht op de gebouwen en de omringende percelen.

Contact

Departement Infrastructuur Campus Middelheim, Gebouw I
I.229
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 20 00