Side header image

Departement Infrastructuur

Er wordt geleefd in de verschillende gebouwen van de Universiteit Antwerpen. Duizenden studenten nemen dagelijks plaats in onze aula’s, medewerkers achter hun bureaus en  onderzoekers achter hun microscopen in de laboratoria. Het Departement Infrastructuur beheert de gebouwen van de universiteit en draagt zorg voor hun uitrusting. Verder coördineerden zij enkele belangrijke uitbreidingen van de campussen.

Operatie buitencampus

De Universiteit Antwerpen kende de afgelopen jaren een sterke groei, zowel wat betreft het aantal studenten, de onderzoeksbeurzen en doctoraten. Maar groei vraagt ook om meer ruimte. Zeker met de integratie van de hogeschoolopleidingen is er nood aan nieuwe infrastructuur. 

 • Gebouw I - Campus Middelheim: een nieuw administratief gebouw
  Eind 2013 namen de departementen Infrastructuur, ICT, de Dienst Preventie en Bescherming op het Werk en Milieu hun intrek in Gebouw I. Er is ruimte voor zo’n honderd werkplekken. Het nieuwe complex telt vier vergaderzalen, een teleconferentiekamer en een serverruimte. Campus Middelheim kreeg ook een nieuw restaurant voor studenten en academisch personeel.
   
 • Gebouw Z - Campus Groenenborger: de technische campus
  Op Campus Groenenborger verrees Gebouw Z. Het gebouw is nu de thuishaven van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. In het gebouw zijn laboratoria, bouwateliers, onderzoeksruimten, pc-klassen en kantoren ingericht.
   
 • Gebouw O en M - Campus Drie Eiken: de Life Sciencescampus
  Op Campus Drie Eiken in Wilrijk kwamen er twee nieuwe onderwijsgebouw: Gebouw O en M. In de gebouwen vinden acht auditoria, twee microscopiezalen, een practicumzaal, een bioruimte en een reprografie onderdak. Meerdere faculteiten maken gebruik van het complex. Verder komt er op deze campus een studentenhome, al zal de realisatie nog enkele jaren op zich laten wachten.
  Campus Drie Eiken kan nu met recht en reden de life sciencescampus genoemd worden. De campus, grenzend aan het Universitair Ziekenhuis, herbergt de farmaceutische, medische, biomedische en diergeneeskundige wetenschappen herbergen.

Op zoek naar een lokaal?

U organiseert een interessante lezing, debatavond of congres en bent nog op zoek naar de geschikte locatie?  De universiteit beschikt over meerdere lokalen en auditoria die de ideale setting voor deze activiteiten vormen. Zowel internen als externen kunnen onze lokalen reserveren.

Een oogje in het zeil

Elke campus heeft een conciërge om een oogje in het zeil te houden. Hij of zij is verantwoordelijk voor het toezicht op de gebouwen en de omringende percelen.

Contact

Departement Infrastructuur Campus Middelheim, Gebouw I
I.229
Middelheimlaan 1
2020 Antwerpen
Tel. +32 3 265 20 00