Side header image

Aankoopvoorwaarden en veiligheidsvoorschriften bij leveringen en diensten

Aankoopvoorwaarden

Voorwaarden voor overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Download de aankoopvoorwaarden (pdf - 200kb)

Veiligheidseisen bij leveringen, herstellingen en installaties

Bij (re)installatie of herstellingen moeten enkele veiligheidseisen in acht worden genomen. De dienstverlener verbindt zich ertoe om de verklaring “(re) installatie of herstellingen (word)”  in te vullen, te ondertekenen en terug te bezorgen aan de Universiteit Antwerpen – Preventiedienst, zodra de opdracht werd uitgevoerd.

Bij leveringen moeten enkele veiligheidseisen nageleefd worden. De leverancier dient daartoe een aantal documenten voor te leggen. Raadpleeg de veiligheidsvereisten (word).