Europa financiert nieuwe bio-analytische infrastructuur

EIRENE (Research infrastructure for EnvIRonmental Exposure assessmeNt in Europe) is een nieuwe bio-analytische infrastructuur die in Europa wordt opgebouwd om beter te begrijpen hoe omgevingsfactoren bijdragen tot de stijging  van een aantal chronische aandoeningen in Europa.

EIRENE werd opgenomen in de nieuw gepubliceerde Roadmap 2021 van de European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). Daarmee is EIRENE een van de elf nieuwe Europese onderzoeksinfrastructuren van topklasse, welke uitgebouwd zullen worden in de volgende 10 jaar. De geselecteerde onderzoeksinfrastructuren ondersteunen excellente wetenschap in een breed scala van disciplines.

EIRENE vertrekt vanuit  het exposoomconcept waarbij de interactie van mens en omgeving centraal staat. EIRENE zal via een multidiciplinaire aanpak capaciteit opbouwen voor innovatie van omgevingsmonitoring, voor populatieonderzoek naar chemische blootstelling en downstream biologische effecten, voor management, verwerking en interpretatie van data. EIRENE wordt gecoördineerd door de Tjechische Masaryk University en includeert 50 onderzoeksinstellingen uit 17 landen, waaronder België. EIRENE bouwt verder op de bestaande expertise en analytische capaciteit die werd gegenereerd via het European Human Biomonitoring Network HBM4EU. Specifiek in Vlaanderen loopt sinds 20 jaar het Vlaams humaan biomonitoringsprogramma in opdracht van de Vlaamse Overheid. Deze programma’s onderzoeken de impact van chemische stoffen op de menselijke gezondheid. VITO, de Universiteit Antwerpen, KULeuven en het Vlaams Departement Omgeving zullen de Vlaamse hub van EIRENE vormen.