Side header image

Ethische beginselverklaring Universiteitsfonds Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen leeft bij de fondsenwerving voor haar Universiteitsfonds de volgende beginselen na:

  • de bestemming van de fondsen door de financier te respecteren, in overeenstemming met de interne en externe regels over het financieel beheer van de Universiteit Antwerpen;
  • de academische vrijheid te verzekeren voor alle academische activiteiten die dankzij het Universiteitsfonds worden gerealiseerd;
  • de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat wordt gefinancierd dankzij het Universiteitsfonds in eigendom van de Universiteit Antwerpen te houden;
  • transparant te communiceren over de fondsenwerving in het kader van het Universiteitsfonds en over de academische activiteiten die dankzij deze fondsen worden gefinancierd;
  • de fondsenwerving in het kader van het Universiteitsfonds te laten beheren door een interne adviescommissie die rapporteert aan het Bestuurscollege van de Universiteit Antwerpen;
  • alle wettelijke verplichtingen die de werking van het Universiteitsfonds betreffen, strikt na te leven.