Side header image

Giften en schenkingen praktisch

U kunt op verschillende manieren bijdragen aan de Universiteit Antwerpen. Dat kan voor een specifiek project of specifieke werking van de Universiteit Antwerpen zijn, maar evengoed kan u uw waardering voor onze instelling uitdrukken door een bijdrage te doen zonder bestemming. In dat geval zorgt het Universiteitsfonds ervoor dat uw middelen goed terecht komen.

Handgift

  • Via het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van de Universiteit Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13)
  • Met vermelding: "fiscaal attest"
  • U heeft recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van uw gift vanaf 40 euro. U ontvangt hiervoor een attest van de Universiteit Antwerpen.
  • Op het handgiftformulier kan u uw voorkeur van bestemming opgeven.
  • Het ingevulde formulier kan u per post bezorgen via: Universiteitsfonds - Middelheimlaan 1 M.A.223 - 2020 Antwerpen.


Schenking 
Wie een schenking wil doen aan de Universiteit Antwerpen, kan zowel onroerende (een huis, een stuk grond…) als roerende goederen (een som geld, juwelen, aandelen …) of een combinatie van beide schenken. De schenking gebeurt in principe met een notariële schenkingsakte. Een notariële schenkingsakte dient bij een notaris aangeboden te worden voor registratie.