Side header image

Legaten aan de Universiteit Antwerpen

Legaat Driessens
Het nalatenschap ten bedrage van € 88.000 zal in het Centrum voor Oncologisch Onderzoek (CORE) van de Universiteit Antwerpen optimaal aangewend worden om het fundamenteel en preklinisch kankeronderzoek naar een hogere versnelling te brengen. De financiering zal ingezet worden om nieuwe therapiemogelijkheden voor kanker verder te ontwikkelen. Meer bepaald zullen combinaties van klassieke en volledig nieuwe, doelgerichte behandelingsmodaliteiten onderzocht worden. Zo zal men zich translationeel toespitsen op nieuwe therapievormen met een potentieel snelle inzetmogelijkheid in de oncologische kliniek. Het preklinisch onderzoek zal bestaan uit de cellulaire en moleculairbiologische studie van het werkingsmechanisme van de nieuwe therapievormen en naar het omzeilen van eventuele resistentiemechanismen die daarbij kunnen optreden.

Zo wil het CORE de middelen graag deels besteden voor de werking (fundamentele en preklinische experimenten) en deels voor een coördinerende (deeltijdse) postdoctorale onderzoeker. Indien er nog bijkomende financiering voorhanden is voor de postdoctorale coördinator, zal met dit legaat ook geïnvesteerd worden in een doctoraatsstudent en/of een (deeltijdse) laboratoriumtechnicus.

Legaat O.
Het legaat ten bedrage van € 500.000 wordt gebruikt voor de financiering van studiereizen voor minvermogende studenten. Zo konden vorig jaar een zestal excellente studenten, die niet over voldoende financiële middelen beschikten, toch op buitenlandse studiereis. Deze buitenlandse ervaring maakt vaak een groot verschil op het curriculum van de student.

In 2016 konden de volgende beurzen uitgereikt worden:

 • 3 beurzen van € 1.620 voor studenten uit de Faculteit BE naar de Verenigde Staten.
 • 1 beurs van € 1.100 voor een TEW-student naar India.
 • 1 beurs van € 806 voor student geneeskunde naar het Verenigd Koninkrijk.
 • 1 beurs van € 870 voor een student rechten naar Spanje.

Legaten ten gunste van doctoraatsprojecten

 • legaat Van Vliet ten bedrage van € 8000 wordt gebruikt voor oncologisch onderzoek.
 • legaat De Smedt ten bedrage van € 25.000 wordt gebruikt voor alzheimeronderzoek.
 • legaat Cooleman ten bedrage van € 500.000 wordt eveneens gebruikt voor alzheimeronderzoek.

Legaat Gaeremynck
Het legaat ten bedrage van € 700.000 gaat integraal naar alzheimeronderzoek.

Legaat Everdepoel
Het nalatenschap van € 840.000 werd toegekend aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Dit bedrag is verdeeld over 4 onderzoeksprojecten (looptijd: 2015-2019):

 • De invloed van de elektrokatalytische eigenschappen van Cu/Ag core-shell nanopartikels op de reductie van CO2 in een continue elektrochemische microreactor.
 • Tijdsanalyse voor real-time ingebedde multicoresoftware
 • Nieuwe gefunctionaliseerde MOFs voor katalytische nanoreactor toepassingen
 • Karakterisering van geavanceerde materialen met behulp van hybride inverse modellering op basis van volle-veld optische metingen

Legaat Van Steen
Een bedrag van € 68.500 werd nagelaten om het wetenschappelijk werk in cardiovasculaire aandoeningen te ondersteunen.

Legaat C.
Het legaat ten bedrage van € 564.000 werd aangewend voor onderzoek naar angst en paniekstoornissen. Dit onderzoek is van belang om beter inzicht te verschaffen in de pathogenese van de paniekstoornis, welke een basis vormt om effecten van bestaande behandelvormen te evalueren en om nieuwe behandelvormen te ontwikkelen.

Het Legaat Rosa Blanckaert
Ten laste van de opbrengsten van het legaat Stichting Rosa Blanckaert wordt € 10.000 voorbehouden voor de toekenning van 4 beurzen, van elk € 2.500, voor predoctorale vorsers uit de natuur- en biomedische wetenschappen, bij voorkeur voor projecten m.b.t. onderzoek rond menselijk lijden in het algemeen (hetzij rechtstreeks toepasbaar onderzoek vanuit (bio-)medisch oogpunt, hetzij meer fundamenteel geaard onderzoek).

Legaten en schenkingen Matthieu, Stradling College, Roland en Mercier-Boveroux
Ten laste van de opbrengsten van de legaten en schenkingen Matthieu et al. wordt €6.000 voorbehouden voor de toekenning van 3 beurzen, van elk € 2.000, voor predoctorale vorsers uit de sociale en humane wetenschappen.

Legaat Baetens
Met dit legaat worden twee 4-jarige FWO-opvangmandaten gefinancierd op het gebied van kankerbestrijding in al zijn vormen, bestrijding van hart- en bloedvatenziekten en bestrijding van dementie.

Legaat Baetens - Van Mechelen
Professor Christine Van Broeckhoven (Universiteit Antwerpen en VIB) is de begunstigde in het gezamenlijke testament van het echtpaar Baetens - Van Mechelen. Het koppel laat een erfenis na van €750.000, een bedrag dat nagenoeg integraal dient gebruikt te worden voor het alzheimeronderzoek van de Antwerpse wetenschapster.