Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Bureau Onderwijscommissie Biochemie en Biotechnologie

PersoonRol
De heer Joey De Backer effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Marleen Eyckmans effectief raadgevend lid
Mevr. dr. Eva Geuens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alain Labro effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An Langbeen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Kristel Sleegers effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Snyders effectief stemgerechtigd lid
Dr. Stijn Symens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vincent Timmerman secretaris
Mevr. dr. Kim Toté effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wim Vanden Berghe voorzitter
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Julie van der Zee effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Xaveer Van Ostade ondervoorzitter
Mevr. Sylvia De Wilde effectief stemgerechtigd lid