Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Commissie Internationalisering Faculteit FBD

PersoonRol
Prof. dr. Koen Augustyns voorzitter
Prof. dr. Peter Delputte effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Miep Demuynck effectief raadgevend lid
Mevrouw Nele Devloo effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wim Martinet effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Kim Toté effectief raadgevend lid
Prof. dr. Steven Van Cruchten effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Mevr. Sylvia De Wilde effectief stemgerechtigd lid