Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Dagelijks Bestuur Faculteit Ontwerpwetenschappen

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Niki Goyvaerts secretaris
De heer Jos Smeets effectief raadgevend lid
Prof. dr. Alex Vanneste voorzitter