Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Route en adressen campussen

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Dagelijks Bestuur Faculteit Ontwerpwetenschappen

PersoonRol
prof. dr. Guido De Bruyne effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Niki Goyvaerts secretaris
de heer Koenraad Keignaert effectief stemgerechtigd lid
prof. Lara Schrijver effectief stemgerechtigd lid
de heer Jozef Smeets effectief raadgevend lid
prof. dr. Alex Vanneste voorzitter