Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Departementsraad Diergeneeskunde

PersoonRol
Prof. dr. Dirk Adriaensen effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Silke Andries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Bols voorzitter
Mevrouw Laura Buyssens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Winnok De Vos effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dries Knapen effectief stemgerechtigd lid
De heer Stef Kockelberg secretaris
Prof. dr. Jo Leroy effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jean-Pierre Timmermans ondervoorzitter
Mevr. dr. Kim Toté effectief raadgevend lid
Prof. dr. Steven Van Cruchten effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid