Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Departementsraad Vertalers en Tolken

PersoonRol
Dr. Frank Albers effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Esther De Boe effectief stemgerechtigd lid
Dr. GĂ©raldine De Visscher effectief stemgerechtigd lid
Dr. Rosario Gennaro effectief stemgerechtigd lid
De heer Wim Haagdorens effectief stemgerechtigd lid
Dr. Katrien Lievois effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ching Lin Pang effectief stemgerechtigd lid
Dr. Kris Peeters voorzitter
Mevrouw Nina Reviers effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Isabelle Robert ondervoorzitter
Prof. dr. Iris Schrijver effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Christiane Stallaert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Carola Strobl effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jimmy Ureel effectief stemgerechtigd lid
De heer Gert Vercauteren effectief stemgerechtigd lid
Dr. Anne Verhaert effectief stemgerechtigd lid