Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Biomedische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Frank Blockhuys plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. John-Paul Bogers effectief raadgevend lid
Prof. dr. Johan Bosmans plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Cos plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Joey De Backer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Delputte plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Winnok De Vos plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sylvia Dewilde effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick D'Haese plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Didier Ebo effectief raadgevend lid
Prof. dr. Sebastiaan Engelborghs effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Fransen effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Eva Geuens plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Pieter-Jan Guns effectief raadgevend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Alain Labro plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Lardon effectief raadgevend lid
Prof. dr. Kris Laukens effectief raadgevend lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief raadgevend lid
Prof. dr. Filip Lemiere effectief raadgevend lid
Prof. dr. Patrick Loobuyck effectief raadgevend lid
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jan Sijbers plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Dirk Snyders plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Guy Van Camp voorzitter
Prof. dr. Steven Van Cruchten effectief raadgevend lid
Prof. dr. Annemie Van Der Linden secretaris
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Frans Van Meir effectief raadgevend lid
Prof. dr. Xaveer Van Ostade effectief raadgevend lid
Prof. dr. Marleen Verhoye effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Verlooy effectief raadgevend lid
Prof. dr. Joost Weyler effectief raadgevend lid