Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Wijsbegeerte

PersoonRol
Prof. dr. Arthur Cools effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herbert De Vriese effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Willem Lemmens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bert Leuridan effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Myin effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hendrik Opdebeeck plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Peter Reynaert plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Katrien Schaubroeck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Geert Van Eekert secretaris
Prof. dr. Guy Vanheeswijck voorzitter