Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Geneeskunde

PersoonRol
Prof. dr. Marc Braem effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick Cras effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Luc De Clerck plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Benedicte De Winter secretaris
Prof. dr. Didier Ebo effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Geert Mortier plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Guido Van Hal effectief stemgerechtigd lid
Prof. Koenraad Van Hoeck voorzitter