Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Rechten

PersoonRol
Prof. dr. Renate Barbaix effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Renate Barbaix secretaris
Prof. Freek Louckx effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ingrid Opdebeek effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patricia Popelier effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patricia Popelier plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Joëlle Rozie plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Joëlle Rozie effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Stefan Rutten plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Gert Straetmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Frederik Swennen plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Velaers voorzitter