Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Bachelor REVAKI

PersoonRol
Dr. Isabel Baert voorzitter
Mevrouw An De Meulenaere effectief raadgevend lid
Prof. dr. Ann Hallemans effectief stemgerechtigd lid
De heer Emmanuel Jacobs effectief raadgevend lid
Prof. dr. Mira Meeus effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wilhelm Mistiaen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Roussel effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Steven Truijen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ulrike Van Daele effectief stemgerechtigd lid
Dr. Patricia Van de Walle plaatsvervangend voorzitter
Dr. Patricia Van de Walle secretaris
Dr. Christel Vanroy effectief raadgevend lid
Prof. dr. Luc Vereeck effectief stemgerechtigd lid