Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Bachelor REVAKI

PersoonRol
Dr. Isabel Baert effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw An De Meulenaere effectief raadgevend lid
Prof. dr. Ann Hallemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Mira Meeus effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wilhelm Mistiaen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Steven Truijen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ulrike Van Daele plaatsvervangend voorzitter
Dr. Christel Vanroy effectief raadgevend lid