Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie bachelor Sociologie

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Mevrouw Linde Buysse effectief raadgevend lid
Mevrouw Heidi Snellings effectief raadgevend lid
Prof. dr. Hilde Van den Bulck effectief stemgerechtigd lid