Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Chemie

PersoonRol
Prof. dr. Frank Blockhuys voorzitter
Prof. dr. Pegie Cool plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Karolien De Wael effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Karolien De Wael secretaris
Prof. dr. Sylvia Dewilde effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Filip Lemiere effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Piet Van Espen plaatsvervangend voorzitter