Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Chemie

PersoonRol
Prof. dr. Frank Blockhuys voorzitter
Prof. dr. Annemie Bogaerts effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pegie Cool plaatsvervangend secretaris
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wouter Herrebout effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Koen Janssens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Lemière effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bert Maes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Erik Neyts plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw Claudia Verheyen effectief raadgevend lid