Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Fysica

PersoonRol
Prof. dr. Sara Bals effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Dirk Lamoen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bart Partoens secretaris
Prof. dr. Bart Partoens plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Jacques Tempere voorzitter
Prof. dr. Pierre Van Mechelen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nick Van Remortel effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Wenseleers effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Michiel Wouters plaatsvervangend secretaris