Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Intern. Betrekkingen & Diplomatie

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Dr. Elena Atanassova-Cornelis effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Bursens secretaris
Prof. dr. David Criekemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk De Bièvre voorzitter
Prof. dr. Philippe De Vries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jorg Kustermans voorzitter
Prof. dr. Karel Neels adjunct-voorzitter
Prof. dr. Tom Sauer plaatsvervangend voorzitter
De heer Johan Truyens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
Prof. dr. Walter Weyns effectief stemgerechtigd lid