Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Intern. Betrekkingen & Diplomatie

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Dr. Elena Atanassova-Cornelis effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Bursens secretaris
Prof. dr. David Criekemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Philippe De Vries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jorg Kustermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jorg Kustermans voorzitter
Prof. dr. Tom Sauer plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
Prof. dr. Walter Weyns effectief stemgerechtigd lid