Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Intern. Betrekkingen & Diplomatie

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Dr. Elena Atanassova-Cornelis effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Bursens adjunct-voorzitter
Prof. dr. Peter Bursens plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. David Criekemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk De Bièvre voorzitter
Prof. dr. Jorg Kustermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Petra Meier effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Sauer secretaris
De heer Johan Truyens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid