Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Milieuwetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Pegie Cool effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Silvia Lenaerts voorzitter
Prof. dr. Stefan Van Damme secretaris