Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie manama Klinische Biologie

PersoonRol
Prof. dr. Ingrid De Meester plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Dirk Hendriks voorzitter
Prof. dr. Anne-Marie Lambeir effectief raadgevend lid
Prof. Frank Martens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Veerle Matheeussen effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Ann Meulemans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Hugo Neels plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Simon Scharpe effectief raadgevend lid
Prof. Glenn A L Van Den Bosch effectief raadgevend lid
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Dr. Steven Weekx effectief raadgevend lid
Prof. Johan Willemse secretaris