Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Politieke Communicatie

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Christ'l De Landtsheer secretaris
Dr. Knut De Swert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Philippe De Vries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pieter Maeseele effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Steven Malliet effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Steve Paulussen voorzitter
Mevrouw Inge Schellekens effectief raadgevend lid
Mevrouw Inge Schellekens secretaris
Prof. dr. Peter Van Aelst plaatsvervangend voorzitter
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
Prof. dr. Stefaan Walgrave effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Michel Walrave effectief stemgerechtigd lid