Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie master Politieke Communicatie

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Christ'l De Landtsheer secretaris
Prof. dr. Pieter Maeseele effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hilde Van den Bulck effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
Prof. dr. Stefaan Walgrave plaatsvervangend voorzitter