Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Master Politieke Wetenschappen

PersoonRol
Mevrouw Ann Aertssen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Bursens plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Christ'l De Landtsheer effectief stemgerechtigd lid
Dr. Knut De Swert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Philippe De Vries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jorg Kustermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pieter Maeseele effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Karel Neels adjunct-voorzitter
Prof. dr. Tom Sauer secretaris
Mevrouw Pascale Van den Kerckhove effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wouter Van Dooren voorzitter