Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Master Stedenbouw & Ruimtelijke Planning

PersoonRol
Prof. dr. Tom Coppens voorzitter
Mevrouw Marleen Goethals secretaris
Prof. dr. Sigrid Pauwels effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Maarten Van Acker plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Thomas Vanoutrive effectief stemgerechtigd lid
De heer Guy Vloebergh plaatsvervangend secretaris