Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Examencommissie Opleidings- en Onderwijswetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Peter Bursens adjunct-voorzitter
Mevrouw Annick De Vylder effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vincent Donche effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Vincent Donche voorzitter
Prof. dr. David Gijbels secretaris
Mevrouw Inge Schellekens effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jan Vanhoof plaatsvervangend voorzitter
Prof. dr. Peter Van Petegem plaatsvervangend secretaris