Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Bachelor Toegepaste Taalkunde

PersoonRol
De heer Wim Haagdorens plaatsvervangend secretaris
Mevrouw Sabien Hanoulle secretaris
Dr. Hanne Kloots voorzitter
Prof. dr. Jimmy Ureel plaatsvervangend voorzitter