Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Informatica

PersoonRol
Prof. dr. Bart Goethals effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els Laenens secretaris
Prof. dr. Steven Latré plaatsvervangend secretaris
De heer Brent van Bladel effectief raadgevend lid
Prof. dr. Benny Van Houdt plaatsvervangend voorzitter