Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Informatica

PersoonRol
Prof. dr. Bart Goethals effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els Laenens secretaris
Prof. dr. Steven Latré plaatsvervangend secretaris
Prof. dr. Benny Van Houdt plaatsvervangend voorzitter
De heer Simon Van Mierlo effectief raadgevend lid