Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Master Erfgoedstudies

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Selin Geerinckx effectief stemgerechtigd lid
De heer Dirk Laporte effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sigrid Pauwels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Bhumi Vanderheyden effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alex Vanneste voorzitter