Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Master Erfgoedstudies

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Hilde De Vleeschhauwer effectief raadgevend lid
De heer Dirk Laporte effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sigrid Pauwels effectief stemgerechtigd lid
Dr. ir. Marc Vandebroek effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alex Vanneste voorzitter