Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Fraudecommissie Master Tolken

PersoonRol
Dr. Rosario Gennaro plaatsvervangend secretaris
De heer Peter Groeninck plaatsvervangend voorzitter
Dr. Patricia Linden voorzitter
Prof. dr. Christiane Stallaert secretaris