Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Facultaire Doctoraatscommissie Faculteit TEW

PersoonRol
Mevrouw Esmeralda Aerts secretaris
Prof. dr. Christophe Boone effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Bouckaert effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Katja Bringmann effectief stemgerechtigd lid
De heer Peter De Bruyn plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Marc Deloof effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick De Pelsmacker effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kenneth Sörensen voorzitter
Prof. dr. Ann Verhetsel effectief stemgerechtigd lid