Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Opleidingscommissie master Intern. Betrekkingen & Diplomatie

PersoonRol
Dr. Ludo Abicht effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Petra Ahrens effectief stemgerechtigd lid
Dr. Elena Atanassova-Cornelis effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Bursens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Danny Cassimon effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. David Criekemans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk De Bièvre effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Philippe De Vries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jorg Kustermans voorzitter
Prof. dr. Jorg Kustermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Sauer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Sauer ondervoorzitter
De heer Robin Vanderborght secretaris
Prof. dr. Walter Weyns effectief stemgerechtigd lid