Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Raad Dienstverlening

PersoonRol
Prof. dr. Ronny Blust effectief waarnemend lid
Dr. Noel Clycq effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Jill Coene effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Coppens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Daems effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Carolyn Declerck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Guido De Meyer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Serge Demeyer plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick De Pelsmacker effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper effectief waarnemend lid
Prof. dr. Els De Vos plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Jan Dries effectief raadgevend lid
Dr. Tim Engels effectief waarnemend lid
Prof. dr. Veerle Fraeters plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sara Geenen effectief stemgerechtigd lid
De heer Georges Goffin effectief raadgevend lid
Prof. dr. Joke Hadermann effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bart Heijnen effectief waarnemend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Robby Houben plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Koenraad Keignaert effectief raadgevend lid
Prof. dr. Thalia Kruger effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Lardon effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Lardon voorzitter
Prof. dr. Willem Lemmens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Willem Lemmens ondervoorzitter
Prof. dr. Silvia Lenaerts effectief waarnemend lid
Prof. dr. Herwig Mannaert plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Trudi Noordermeer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Hendrik Opdebeeck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Rudi Penne effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nicole Plets effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Sevenhans plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kristof Titeca plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Vallet effectief stemgerechtigd lid
De heer Luc Van de Poele effectief waarnemend lid
Prof. dr. Sarah Van de Velde plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken ondervoorzitter
Prof. dr. Chris Van Ginneken plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herman Van Goethem effectief waarnemend lid
Prof. dr. Walter Van Herck plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Liesbeth Vanhimbeeck secretaris
Dr. Kathleen Vercauteren effectief raadgevend lid
De heer Janus Verrelst plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Robert Voorhamme effectief waarnemend lid
Prof. dr. Michel Walrave effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joost Weyler plaatsvervangend stemgerechtigd lid