Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Route en adressen campussen

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Raad Dienstverlening

PersoonRol
prof. dr. Koen Augustyns effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Ronny Blust effectief waarnemend lid
prof. dr. Luc Braeckmans effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Jasmine Coppens effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Walter Daems effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Carolyn Declerck effectief stemgerechtigd lid
de heer Bruno De Loght effectief raadgevend lid
prof. dr. Sven De Maeyer effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Guido De Meyer effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Patrick De Pelsmacker effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Ann De Schepper effectief waarnemend lid
prof. dr. Els De Vos plaatsvervangend stemgerechtigd lid
de heer Jan Dries effectief raadgevend lid
dr. Tim Engels effectief waarnemend lid
de heer Georges Goffin effectief raadgevend lid
prof. dr. Kathleen Gyssels plaatsvervangend stemgerechtigd lid
prof. dr. Joke Hadermann plaatsvervangend stemgerechtigd lid
prof. dr. Bart Heijnen effectief waarnemend lid
prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Nathalie Holvoet effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Thalia Kruger effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Filip Lardon effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Filip Lardon voorzitter
prof. dr. Willem Lemmens effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Patrick Loobuyck plaatsvervangend stemgerechtigd lid
prof. dr. Herwig Mannaert plaatsvervangend stemgerechtigd lid
prof. dr. Petra Meier plaatsvervangend stemgerechtigd lid
mevrouw Trudi Noordermeer effectief raadgevend lid
prof. dr. Rudi Penne plaatsvervangend stemgerechtigd lid
prof. dr. Nicole Plets effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Walter Sevenhans effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Evelien Smits effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Dirk Snyders plaatsvervangend stemgerechtigd lid
prof. dr. Nathalie Vallet effectief stemgerechtigd lid
dr. Cis Van Den Bogaert effectief waarnemend lid
prof. dr. Wouter Van Dooren effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Piet Van Espen effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Herman Van Goethem effectief waarnemend lid
mevrouw Liesbeth Vanhimbeeck secretaris
prof. dr. Alois Van Oevelen plaatsvervangend stemgerechtigd lid
dr. Kathleen Vercauteren effectief raadgevend lid
prof. dr. Marijke Verpoorten plaatsvervangend stemgerechtigd lid
de heer Janus Verrelst plaatsvervangend stemgerechtigd lid
de heer Robert Voorhamme effectief waarnemend lid
prof. dr. Joost Weyler plaatsvervangend stemgerechtigd lid