Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Stuurgroep Expertisecentrum Hoger Onderwijs

PersoonRol
Mevrouw Anke Baeyens effectief waarnemend lid
Prof. dr. Jordi Casteleyn effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Lauranne Claus effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jozef Colpaert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Daems effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper voorzitter
De heer Jelle Geyskens effectief waarnemend lid
Mevrouw Fanny Neckebroeck effectief waarnemend lid
Prof. dr. Wouter Schelfhout effectief stemgerechtigd lid
Dr. Ann Stes secretaris
Dr. Ann Stes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Piet Van den Bossche effectief stemgerechtigd lid
De heer Luc Van de Poele effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Ilse Verachtert effectief waarnemend lid
Prof. dr. Dieter Vermandere ondervoorzitter
Prof. dr. Dirk Vissers effectief stemgerechtigd lid