Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Stuurgroep Expertisecentrum Hoger Onderwijs

PersoonRol
Prof. dr. Jordi Casteleyn effectief waarnemend lid
Prof. dr. Walter Daems effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper voorzitter
De heer Jelle Geyskens effectief waarnemend lid
Prof. dr. Nele Michels effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wouter Schelfhout effectief waarnemend lid
Dr. Ann Stes effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Piet Van den Bossche effectief stemgerechtigd lid
De heer Luc Van de Poele effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Van Petegem effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Sara Van Waes effectief waarnemend lid
Mevrouw Ilse Verachtert effectief waarnemend lid