Side header image

Contact

Zoek personeel, departement en/of faculteit

Werkgroep bachelor master

PersoonRol
Prof. dr. Paul Cos effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Adrian Covaci effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hans De Loof effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ingrid De Meester effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hans De Winter effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Marleen Eyckmans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Nina Hermans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Kiekens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Martinet voorzitter
Prof. dr. Pieter Van Der Veken effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Alexander van Nuijs effectief stemgerechtigd lid