Aïda Verstappen

Mandaatassistent

Publicaties in de kijker

De bevoegdheid van de jeugdrechtbank aangaande ouderlijk gezag (noot onder Jeugdrb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 22 september 2017)
Verstappen Aïda  
Tijdschrift voor familierecht - ISSN 1784-1674-1 (2019) p. 21-27
Citatielink
Procedurele knelpunten in het familierecht : tien topics uit de praktijk
Eggermont Sven   Verstappen Aïda  
Topics bewijs- en procesrecht : verslagboek permanente vorming 2016-2017-p. 273-313
Citatielink
Het gebruik van stukken uit een jeugdbeschermingsprocedure betreffende de minderjarige in andere gerechtelijke procedures (noot onder Antwerpen 6 januari 2016 en 2 maart 2016)
Verstappen Aïda  
Tijdschrift voor familierecht - ISSN 1784-1674-2 (2017) p. 44-52
Citatielink
De raakvlakken tussen het familierechtelijke en het protectionele contentieux
Swennen Frederik   Verstappen Aïda  
Handboek familieprocesrecht / Senaeve, P. [edit.]-p. 379-402
Citatielink
Kan het ouderlijk tuchtigingsrecht (nog) gerechtvaardigd worden? De plaats van de pedagogische tik binnen het strafrecht
Verstappen Aïda  
Tijdschrift voor jeugd en kinderrechten - ISSN 1377-2104-3 (2014) p. 234-248
Citatielink

Volledige bibliografie van deze auteur