Onderzoeksgroep

Fundamentele Wiskunde

Expertise

Kennis over optimalisatie, operationeel beheer, artificiele intelligente, bioinformatica.

BIOMINA. 16/02/2011 - 31/12/2011

Abstract

Biomina (Biomedical Informatics Expertise Centre Antwerpen) is een interdisciplinaire onderzoekssamenwerking tussen UA en UZA. Het project heeft tot doel innovatieve technieken te ontwikkelen voor de analyse en interpretatie van heterogene biomedische gegevens. Biomina situeert zich op het integratiepunt van klinische data en 'omics gegevens (genoom, transcriptoom, proteoom, …). Het structureren, integreren en analyseren van deze data vormt de kernactiviteit. Als centraal expertisecentrum en onderzoeksplatform, maakt het systeem biologie en translationele systeem geneeskunde onderzoek mogelijk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Bioframe: een algoritmisch kader voor integrale modellering in systeembiologie. 01/04/2007 - 31/03/2011

  Abstract

  Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Robuuste algoritmes voor de inferentie van regulatorische netwerken op basis van expressiemetingen en biologische a priori informatie. 01/01/2003 - 31/12/2006

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Development of Environmental Diagnostics based on Toxicogenomics and Bio-informatics. 01/10/2002 - 30/09/2006

    Abstract

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Analyse en optimalisatie van evolutionaire zoekprocessen die voorkomen in of gebruik maken van Bayesiaanse netwerk-inferentie, met nadruk op een evaluatie van kwaliteit, robuustheid en efficiëntie. 01/10/2002 - 30/09/2005

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Machine learning techieken voor datamining en hun toepassingen. 01/01/2002 - 31/12/2006

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Database-gebaseerde sturing van een op evolutionaire algoritmes gebaseerd optimalisatiesysteem 01/10/2001 - 07/04/2003

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Het detecteren en breken van symmetrie in de representatie van een optimalisatieprobleem. 01/01/2001 - 31/12/2002

        Abstract

        Symmetrie kan optimalisatieprocessen via een GA ernstig bemoeilijken. In dit project wordt nagegaan hoe hieraan verholpen kan worden, gebruik makend van methodes die afkomstig zijn van en toepasbaar in de statistische fysica.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Holonome modulen over ringen van differentiaaloperatoren. (FWO Vis.Fel.) 01/05/2000 - 31/12/2000

         Abstract

         De classificatie van simpele modulen over de eerste en tweede Weyl algebra kan (gedeeltelijk) uitgebreid worden tot ringen van differentiaaloperatoren op oppervlakken. Dit probleem werd in bijzondere gevallen reeds opgelost door Bavula ' Van Oystaeyen.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Studie van detectoren van karakteristieken van functielandschappen in de context van evolutionaire algoritmes, met nadruk op de studie van symmetrie en van de motivaties om de representatie van een zoekprobleem te wijzigen. 01/10/1999 - 30/09/2002

          Abstract

          Dit onderzoek behelst een theoretische studie van evolutionaire algoritmes (EAs). In plaats van de dynamica van deze algoritmes wiskundig te bestuderen, kijken we naar de oorzaken van probleem-moeilijkheid: waarom is een bepaald zoekalgoritme moeilijk voor een EA? De representatie en de gekozen operatoren van het algoritme bepalen een functielandschap, dat we dan analyseren, in de hoop bepaalde eigenschappen te kunnen ontdekken die bepalend zijn voor de moeilijkheden die het zoekalgoritme ondervindt. Symmetrie is zo'n mogelijke eigenschap, die we nu grondig bestuderen. We proberen ook een run-time analyse te doen, in de hoop de representatie te kunnen wijzigen en zo het zoekproces te kunnen versnellen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Markt-economische sturing van een op evolutionaire algoritmes gebaseerd optimalisatiesysteem. 01/10/1999 - 30/09/2001

           Abstract

           Functie-optimalisatiesystemen hebben goede parameters, gegeven door een menselijke expert, nodig om goed te functionerem. Dit maakt functie-optimalisatie een tijdrovend process en erg afhankelijk van de beperkte kennis van de menselijke expert. Een op markt-economische principes gebaseerd controlemechanisme en een geautomatiseerd gebruik van vorige resultaten worden bestudeerd als een middel om een meta-search te doen naar goede parameters voor functieoptimalisatie-algoritmes. Dit moet leiden tot een reductie van de menselijke interventie nodig bij het toepassen van een generisch optimalisatiesysteem op een nieuw probleem.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Divisoriële K-theorie van Krull domeinen. 01/10/1999 - 31/12/2000

            Abstract

            Het voornaamste doel van dit project is de studie van K-theoretische en cohomologische invarianten van Krull domeinen geassocieerd met divisoriele roosters, die niet noodzakelijk projectief zijn.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Het detecteren en breken van symmetrie in de representatie van een optimalisatieprobleem. 01/01/1999 - 31/12/2000

             Abstract

             Symmetrie kan optimalisatieprocessen via een GA ernstig bemoeilijken. In dit project wordt nagegaan hoe hieraan verholpen kan worden, gebruik makend van methodes die afkomstig zijn van en toepasbaar in de statistische fysica.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Generische optimalisatie. 01/01/1998 - 31/12/2001

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               GA-hardness meten: theoretische grondslagen en praktische implementatie. 01/10/1997 - 30/09/1999

               Abstract

               Bepalen van GA-hardness aan de hand van invarianten geassocieerd met landscapes, die zowel theoretisch als experimenteel bepaald worden en getoetst op hun bruikbaarheid in concrete situaties

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Hermitische invarianten 01/07/1996 - 31/12/1997

                Abstract

                Naast klassieke invarianten zoals de Picard groep en de Brauer groep van een ring, kan men Hermitische invarianten invoeren, die de involutieve structuur van deze ring en bijhorende objecten bepaalt. Het project beoogt de concrete berekening van deze invarianten in speciale gevallen, met bijzondere aandacht voor de eigenschappen van de involutieve Brauer groep, ingevoerd door Parinala en Srinivas.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Algebraische en topologische categorien. 01/05/1996 - 30/11/1999

                 Abstract

                 Algebra, Analyse, Topologie, Meetkunde en Theoretische Informatica maken elk op zich gebruik van specifieke categorietheoretische technieken. Bedoeling van het voorgesteld projekt is de interactie te onderzoeken tussen deze specifieke methoden , en ze te toetsen op hun wederzijdse toepasbaarheid.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  RAFO-Financiële steun aan congres voor de organisatie van de "Fourth Week on Algebra en Algebraic Geometry" (12-17 september 1996). 01/04/1996 - 31/12/1996

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Fundamentele methoden en technieken in de wiskunde. 01/01/1996 - 31/12/2010

                   Abstract

                   Algemeen wiskundig onderzoek met bijzondere nadruk op interdisciplinaire aspecten.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                   Wiskundige analyse van evolutionaire algoritmen. 01/10/1995 - 30/09/1997

                   Abstract

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    FWO-Wetenschappelijke Opdracht t.b.v. JARA Pascual, Universiteit van Granada, Spanje. 1 maand in 1994-1995. 01/10/1994 - 30/09/1995

                    Abstract

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Topologische en algebraïsche categorieën. 01/04/1994 - 31/03/1996

                     Abstract

                     Algebra, Analyse, Topologie, Meetkunde en Theoretische Informatica maken elk op zich gebruik van specifieke categorietheoretische technieken. Bedoeling van het project is de interactie te onderzoeken tussen deze specifieke methoden en ze te toetsen op hun wederzijdse toepasbaarheid.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Visie. 01/10/1993 - 31/12/1997

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Omhullende algebra's, quantum groepen en representatie theorie. 01/10/1993 - 30/09/1996

                       Abstract

                       Uitbouw van een netwerk: het projekt verenigt 13 onderzoeksgroepen van 11 universiteiten gespreid over 5 EG-lidstaten met in totaal ruim honderd betrokken wiskundigen. Op het vlak van "Quantum Groups" ligt het in de bedoeling om een groot aantal jonge onderzoekers op te leiden om het konkurrentiepeil van de EG t.o.v. de VS en Rusland op te drijven. Zonder de uitbouw van multidisciplinaire netwerken is dit niet mogelijk. Het vnl. fundamenteel onderzoek heeft echter wel een link met de technologie. De publikatie van een nieuw NETWORK PUBLICATION SERIES voor de effektieve verspreiding van de resultaten en een blijvend effekt op wetenschappelijke ontwikkelingen, zelfs buiten het net, wordt gepland.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Toepassingen van meerwaardige functies in algebra en algebraïsche meetkunde. 01/10/1993 - 30/09/1994

                        Abstract

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         FWO-Wetenschappelijke Opdracht t.b.v. BUESO MONTERO José Luis, University of Granada, Spanje. 1 maand in 1992-1993. 01/10/1992 - 30/09/1993

                         Abstract

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Locale cohomologie van niet-kommutatieve ringen. 01/10/1991 - 30/09/1992

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)