Onderzoeksgroep

Management

Expertise

Mijn huidige project draait om training in gewone taal en financiële geletterdheid. Mijn eerdere projecten waren gericht op gewone taal in financiële teksten voor oudere volwassenen, op machinevertaling in crisissituaties, op vertaal-/lokalisatietraining, op de toegankelijkheid van gezondheidscommunicatie en op bruikbaarheidstests. Voor mijn onderzoek heb ik statistische analyse gecombineerd met kwalitatieve analyse (voornamelijk thematische analyse).

Financiële informatie helder communiceren: Een interventiestudie 01/08/2020 - 31/07/2022

Abstract

Nu de verantwoordelijkheid voor financiële beslissingen verschuift van instellingen naar individuen, is de competentie om financiële informatie te begrijpen van het grootste belang. Een verminderde financiële kennis leidt tot een hoger risico op overmatige schuldenlast en tot een verminderd inzicht om het eigen vermogen te beheren. Vereenvoudiging van de tekst, waarbij gebruik wordt gemaakt van klare taal, is een van de strategieën om tegemoet te komen aan de behoeften van laaggeletterde lezers. De begrijpelijkheid van financiële teksten heeft op Europees niveau aandacht gekregen. In een actieplan dat in het kader van het EU-beleid inzake financiële diensten voor consumenten is ontwikkeld, worden ondoorzichtige voorwaarden genoemd als een van de punten van zorg die door klanten bij grensoverschrijdend winkelen aan de orde worden gesteld. Ondanks de inspanningen op het gebied van duidelijk taalgebruik is de begrijpelijkheid van de financiële inhoud niet in verhouding toegenomen. De wetenschappers hebben daarom de nadruk gelegd op de noodzaak om bedrijfs(communicatie)studenten op te leiden in tekstvereenvoudiging en hebben daarvoor middelen ter beschikking gesteld. Het ontbreekt echter aan empirisch bewijs voor de voordelen (of het ontbreken daarvan) van een opleiding in gewone taal. Dit project beoogt deze onderzoekskloof aan te pakken door de impact van training in gewone taal te onderzoeken: (i) hoe vereenvoudigen studenten met een bedrijfswetenschappelijke achtergrond financiële teksten? ; en (ii) hoe lezen 'leken' dergelijke vereenvoudigde financiële teksten?

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)