2018-2019

Capita Selecta in IT Governance

Capita Selecta in IT Governance

Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.

Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk- en evaluatievormen.

Studiegidsnr:
2008TEWMHB
Semester:
2E SEM
Contacturen:
60
Studiepunten:
6
Instructietaal:
Engels