Hoe bepaal je de waarde van een omgezaagde boom?

Bron
Tijdschrift voor milieurecht - ISSN 0779-374X-4 (2021) p. 477-479
Auteur(s)

Schadevergoeding bij hinder door een zonevreemd bedrijf, een lijdensweg… (noot onder Hof van Beroep Brussel 5 juli 2016)

Bron
Tijdschrift voor milieurecht - ISSN 0779-374X- (2019) p. 640-645
Auteur(s)

Op korte termijn naar NOx-uitstoten conform de normen van de Luchtkwaliteitsrichtlijn in heel Vlaanderen?, noot onder Voorzitter rechtbank eerste aanleg Brussel van 10 oktober 2018

Bron
Tijdschrift voor milieurecht - ISSN 0779-374X- (2018) p. 724-729
Auteur(s)

Herstel van en vergoeding voor zuivere milieuschade: stand van zaken en vooruitblik

Bron
Verantwoord aansprakelijkheidsrecht : liber amicorum Aloïs Van Oevelen-p. 87-105
Auteur(s)

Het berekenen van de onteigeningsvergoeding voor een verontreinigde grond: het Grondwettelijk Hof doet een duit in het zakje, noot onder Grondwettelijk Hof 30 juni 2016, nr. 103/106

Bron
Tijdschrift voor milieurecht - ISSN 0779-374X-6 (2017) p. 656-658
Auteur(s)