Dr. Ann Van de Velde is Kliniekhoofd Hematologie, Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA). Haar voornaamste aandachtsgebied betreft multipel myeloom. 

Ze is Medisch Directeur, Perifere Hematopoïetische Stamcelcollectieëenheid UZA.

Ze coördineert de cluster Hematologie, Multidisciplinair Oncologisch Centrum Antwerpen, en verricht mede hiervoor klinische activiteiten in het H.-Hartziekenhuis Lier en het AZ H.-Familie Rumst.

In samenwerking met de dienst Pediatrie UZA verzorgt zij de follow-up en behandeling van patiënten met rode bloedcelziekten.

Op gebied van het klinisch-wetenschappelijk onderzoek, heeft ze de Dendritische Celvaccinatie in Leukemie mee helpen ontwikkelen, een domein waarin ze haar PhD graad behaalde en waar de dienst Hematologie op dit ogenblik één van de wereldleiders is.

Ze is binnen de Belgian Hematology Society actief lid van de Belgische Multipel Myeloomgroep, de Belgische Rode Bloedcelgroep en de Cellular Therapy Working Party van de European Society for Blood and Marrow Transplantation.

 

English

Ann Van de Velde is Head of Clinic in Hematology at the University Hospital Antwerp. She focuses on Multiple Myeloma.

She is Medical Director of the UZA Peripheral Hematopoietic Stem Cell Collection Unit.

She coordinates the Hematology cluster at the Oncology Center Antwerp and performs clinical activities in the referral hospitals in Lier and Rumst.

In collaboration with the UZA Pediatric department she is responsible for the follow-up within the transition of care of patients with red blood cell disorders.

She co-developed the Dendritic Cell Vaccination Program, a domain in which she obtained her PhD degree and where the UZA Hematology department is one of the world leaders.

She is active member of the Belgian Red Blood Cell Working Party, the Belgian Multiple Myeloma Working Party and the Cellular Therapy Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation.

      

Foto: prof. dr. Zwi Berneman en dr. Ann Van de Velde, Hematologie UZA

Lokatie: Center for Cell Therapy and Regenerative Medicine CCRG, 2018

 

Ze is actief binnen het Cultuurbeleid aan de UAntwerpen en de FGGW.

BIOMAB: Biological and Medical Art in Belgium

Magazine Universiteit Antwerpen 17, September 2015, p 28-9

Andreas Vesalius in Antwerpen, 2014

Andreas Vesalius op Zakynthos, 2017

Kunst op de Campus

Magazine Pintra 12, Maart 2017, p 5-11

Begeleiding Doctoraat in de Kunsten

Other Bodies


Foto: prof. dr. Francis Van Glabbeek en dr. Ann Van de Velde, BIOMAB

Bron: UAntwerpen, 2015

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • gastlector

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat