Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • De Courant - lid redactieraad (01/01/1995 - 31/01/2004)
 • INBOX - lid redactieraad (01/01/2005 - 30/01/2012)
 • Commissielid ZAP Vacature Faculteit Ontwerpwetenschappen: deeltijds ZAP in Stedenbouw en Ruimtelijke Planning (01/01/2015 - 31/01/2015)
 • Commissielid vacature Zelfstandig academisch personeel in het domein data science/ big data management (01/01/2015 - 31/01/2015)
 • lid CAP Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (01/01/2015 - 31/01/2015)
 • Selectieverslag deeltijds (85%) ZAP in Ruimtelijke Planning en mobiliteit (01/01/2016 - 31/01/2016)
 • commissielid vacatureZAP Middelnederlandse Letterkunde (01/01/2017 - 30/01/2017)
 • commissielid vacature ZAP Data Science (01/01/2018 - 30/01/2018)
 • LID CAP Faculteit toegepaste ingenieurswetenschappen (01/01/2019 - 31/01/2020)
 • lid selectiecommissie ZAP Digitale historische geografie (01/01/2020 - 01/01/2020)
 • lid CAP Ontwerpwetenschappen (01/01/2020 - 31/01/2020)
 • Commissielid vacature USI research managers (01/01/2017 - 31/01/2017)
 • ALFABETA - lid redactieraad (01/01/2006 - 31/01/2011)
 • commissielid TTZAPBOF Greet De Block (01/01/2019 - 03/01/2019)
 • lid zapbof aanstellingscommissie circulaire wegenbouw faculteit FTI (01/01/2020 - 30/01/2020)
 • commissielid vacature ZAP Architectuur en Ontwerpwetenschappen (01/01/2018 - 31/01/2018)
 • Organisatie Binnelandse Francqui leerstoel prof. Isabelle Thomas, met in begrip van doctoral course (01/01/2014 - 01/01/2015)
 • Inhoudelijk overleg // Master in de bio-ingenieurswetenschappen: duurzame stedelijke technologie (10/01/2019 - 10/01/2019)
 • Doctoral day Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen - Sessievoorzitter (20/01/2017 - 20/01/2017)
 • USAB - lid academische werkgroep (27/01/2012 - 01/01/1970)
 • STUDIUM GENERALE - lid werkgroep (01/01/2007 - 01/01/1970)
 • lid Faculteitsraad Associatiefaculteit Ontwerpwetenschappen (01/01/2008 - 31/01/2010)
 • Voorzitter Mercator-Orteliusprijs (01/01/2013 - 31/01/2017)
 • Member Board Urban Studies Institute University of Antwerpen (01/01/2013 - 31/01/2017)
 • Voorzitter Mercator-Orteliusprijs (01/01/2013 - 31/01/2032)
 • ISU - Institute of Urban Studies - Lid stuurgroep (01/01/2013 - 01/01/1970)
 • ZAPBOF Urban Studies commissielid (01/01/2014 - 31/01/2014)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • IWOIB - Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • IWT (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • PROCORO - Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening Antwerpen - Voorzitter (01/01/2002 - 31/01/2008)
 • Jury Stadsvernieuwingsprojecten van de Vlaamse gemeenschap - lid (01/01/2004 - 31/01/2010)
 • Koning Boudewijnstichting Levenslijn-Kinderfonds - lid bestuurscomité (01/01/2004 - 01/01/1970)
 • MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen - lid (01/01/2007 - 31/01/2010)
 • VLIR - lid Visitatiecommissie Geografie (01/01/2008 - 31/01/2009)
 • NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (01/01/2008 - 01/01/1970)
 • INNOV IRIS - Het Brussels Instituut voor Onderzoek en Innovatie - externe referee (01/01/2010 - 11/01/2013)
 • Member evaluation commission Full professor in Urban Geography, Department of Geography and Geology - University of Copenhagen (01/01/2010 - 31/01/2010)
 • GDI - Geografische Data Infrastructuur Adviesraad Vlaanderen - lid (01/01/2010 - 31/01/2011)
 • FWO - lid Expertpanel W&T9 - de gebouwde omgeving (01/01/2010 - 31/01/2015)
 • FWO - lid Expertpanel Levenslijn - meer en veiliger mobiliteit (01/01/2010 - 31/01/2016)
 • ANR - French National Research Agency "ESPACE ET TERRITOIRE" (01/01/2010 - 01/01/1970)
 • ERC - European Research Council - external referee (01/01/2012 - 01/01/2012)
 • Stad Antwerpen - Klankbordgroep labo XX - verdichtings- en stadsvernieuwingsonderzoek (01/01/2014 - 31/01/2014)
 • Lid laureatencommissie Koninklijke Vlaamse Academie van België (01/01/2016 - 31/01/2020)
 • Joint Evaluation Panel bilateral call FWO-FRQ (Québec) - member FWO panel (01/01/2017 - 31/01/2017)
 • Lid jury Laureatenprijs Vlaamse Wetenschappelijke Stichting (01/01/2017 - 31/01/2020)
 • begeleiding leerstoel FPIM binnen Koninklijke Vlaamse Academie (01/01/2019 - 01/01/1970)
 • CO.Mobility jurylid innovation challenges (01/01/2020 - 30/01/2020)
 • Voorzitter FWO panel W&T9 - de gebouwde omgeving (01/01/2014 - 01/01/2015)
 • Fellow van het KIM, Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Nederland (01/01/2020 - 01/01/1970)
 • deelname aan Expertenpanel 'Urban planning, mobility dynamics en logistics' in het kader van VRWI Toekomstverkenningen 2025 (13/01/2013 - 15/01/2014)
 • KULeuven - Evaluatie Opleiding Geografie (14/01/2019 - 14/01/2019)
 • IWT - evaluatie doctoraatsbeurzen (18/01/2013 - 18/01/2013)
 • Geo-Olympiade - finale - jurylid (28/01/2013 - 28/01/2013)
 • Visitatie Geografie KULeuven - Tussentijds balansmoment - externe beoordelaar (29/01/2013 - 29/01/2013)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Tijdschrift De Aardrijkskunde + Organisatie Prijs De Aardrijkskunde (01/01/1990 - 01/01/1970)
 • BELGEO - Belgian Journal of Geography (01/01/2000 - 01/01/2000)
 • CYBERGEO - European Journal of Geography (01/01/2000 - 01/01/1970)
 • Tijdschrift Maatschappij en Ruimte (01/01/2009 - 01/01/1970)
 • Brussels Studies (02/01/2015 - 30/01/2025)

4. Organisatie congressen en workshops

 • NECTAR - Network on European Communications and Transport Activites Research - Scientific Committee Conference in Azores (june 2013) (01/01/2012 - 30/01/2013)
 • Lid scientific committee EUGEO 2017 (01/01/2016 - 31/01/2017)
 • Stoomcursus Ruimtelijke Ordening (02/01/2013 - 16/01/2013)
 • Studiedag Duurzame steden - creative cities (05/01/2012 - 05/01/2012)
 • Transitie naar een duurzaam mobiliteitssysteem (14/01/2014 - 14/01/2014)
 • ECQTG 2019 scientific program committee (15/01/2019 - 09/01/2019)
 • De fietshelm ... ja of neen. Studiedag i.s.m. Koning Boudewijnstichting Levenslijn-Kinderfonds (15/01/2013 - 15/01/2013)
 • Voorzitter Werelddag voor de Stedenbouw - Samen in de regio (21/01/2019 - 21/01/2019)

6. Wetenschapscommunicatie

 • Jurylid jaarlijkse Vlaamse Scriptiewedstrijd (01/01/2015 - 31/01/2017)
 • Panellid debat Ruimtelijke Planning en Detailhandel, voor de Provincie Vlaams-Brabant (22/01/2015 - 22/01/2015)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Koninklijke Vlaamse Academie - lid Nationaal Comité Geografie (01/01/2005 - 01/01/1970)
 • Voorzitter VRP - Vlaamse Ruimtelijke Planenrs (01/01/2017 - 01/01/2021)

Internationalisering

3. Andere

 • COST ACTION TU1002 Accessibility Instruments for Planning Practice - lid Management Committee (01/01/2010 - 31/01/2013)
 • NECTAR - Network on European Communications and Transport Activities Research - Scientific Committee Conference in Ann Arbor (US) (june 2015) (01/01/2015 - 30/01/2015)
 • Bedoordeling Dossier de demande de promotion - professeure ordinaire - University of Lausanne (01/01/2017 - 22/01/2017)
 • COST ACTION TU1305 Social networks and travel behaviour - lid Management Committee (24/01/2014 - 23/01/2018)