Foto ID

Over Anne-Marie Van den Bossche

Het valt ons bijzonder zwaar u het overlijden te moeten melden van onze collega Anne-Marie Van den Bossche, op 31-07-2020 op 56-jarige leeftijd. 

Sinds 2007 was Anne-Marie Van den Bossche verbonden aan de Faculteit Rechten als voltijds hoogleraar, vervolgens gewoon hoogleraar (2014). 

Op 16 mei 2008 hield zij haar oratie onder de titel “Eén Unie, zevenentwintig nationale belangen. Vitaal, gewettigd en soms wat banaal. Over ons geluk verenigd te zijn en enige grenzen daaraan”. Naar de titel van een lezing beschouwde zij haar vakgebied “Niet van Venus, niet van Mars: Europees recht is ons recht”. Zij had een ruime en erg gevarieerde opdracht in het Europees Recht, in het bijzonder Europees mededingingsrecht en internationaal en vergelijkend handelsrecht. Al sinds 1999 doceerde zij als deeltijds docent mededingingsrechtelijke vakken, toen nog aan de Universitaire Instelling Antwerpen. Zij was toen voltijds verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, nadat zij had gestudeerd aan de UGent en de University of Exeter, in 1994 aan de UGent was gedoctoreerd bij Marc Maresceau over gemeenschappelijke ondernemingen in het EU-recht, en in het HvJ-EU referendaris was geweest van rechter J.P.G. Kapteyn.

Het onderzoek van Anne-Marie Van den Bossche bestrijkt het ruime domein van het mededingingsrecht, in het bijzonder kartelrecht, het (markt)burgerschap van de EU en het handelsrecht, in het bijzonder handelsondernemingen. Zij wist daartoe Vlaamse, federale en Europese projectfinanciering te verwerven waarmee zij met name als promotor acht doctorandi succesvol begeleidde, onder wie ook onze collega’s Henri De Waele en Jan Blockx.  

Anne-Marie Van den Bossche heeft zich doorheen haar loopbaan bijzonder sterk toegewijd aan taken van algemeen belang.  

Binnen de UAntwerpen was zij woordvoerder van de onderzoeksgroep Onderneming & Recht. Zij was lid van de Onderzoeksraad en was ook vier jaar lang ondervoorzitter van het Bureau van de Onderzoeksraad. Zij was ook lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen en de Ethische Adviescommissie Wetenschap en Technologie. Ook op onderwijsgebied nam zij taken op in de Faculteit Rechten, meer bepaald in de Commissie Studentenmobiliteit en als verantwoordelijke voor het International and European Legal Studies Programme.  

Buiten de UAntwerpen werd Anne-Marie Van den Bossche sterk gewaardeerd om haar deskundige en wijze bijdragen tot het FWO-Expertenpanel Recht en Criminologie, het FWO-panel Internationale Wetenschappelijke Contacten, het Huygens Scholarship programme in Nederland, de redactie van het SEW, of nog: het subpanel rechten van het Gezaghebbend Panel VABB-SHW. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen was zij ook vicedecaan Onderwijs. 

Het siert Anne-Marie Van den Bossche dat zij zeer sterk opkwam voor de nationale beoefening van de rechtswetenschap in het Nederlands, ook in internationaal gerichte vakgebieden zoals het hare waarin zij zelf ook internationaal actief was. 

Het is treffend dat de titel van het onderzoeksplan 2014-2020 van Anne-Marie Van den Bossche luidde: “Deugdelijke handhaving van mededingingsrecht: billijk, transparant en doeltreffend”. Elk van die bijvoeglijke naamwoorden typeert ook haarzelf. Haar toewijding kan best worden samengevat als fatsoen, in de zin van De officiis van Cicero. In die zin stond zij ook voor volstrekte academische onafhankelijkheid. Zij was, voor anderen en zichzelf, streng maar rechtvaardig. Sinds haar ziekte sinds 2017 combineerde zij dat met een bijzondere mildheid. Zij kon in alle omstandigheden ook ontwapenend humoristisch uit de hoek komen, zowel ten aanzien van collega’s als van studenten. Met die laatsten nam ze gezamenlijke rookpauzes tussen de colleges door; zij werd gewaardeerd om de bekommernis die zij in het bijzonder tijdens die korte gesprekken om de studenten toonde. Zij was steevast samenwerkingsgericht, zowel binnen als buiten onze Faculteit Rechten en Universiteit Antwerpen. 

Anne-Marie Van den Bossche bracht de afgelopen tijd door daar waar zij graag vertoefde: thuis, in de familiale voormalige brouwerswoning met landschapstuin waarin zij haar bezoekers graag ontving.  

Frederik Swennen 

Decaan 

Contact

Stadscampus
Venusstraat 23
S.V.253
2000 Antwerpen
Belgiƫ
Tel. 032655834
anne-marie.vandenbossche@uantwerpen.be