Academische dienstverlening aan de UAntwerpen

2. Andere

 • Senior adviser van het “Network for education and support in immunisation (NESI) (01/01/2016 - 01/01/1970)
 • Gastprofessor (arbeidsgeneesheer) in het domein van de Veiligheidswetenschappen (23/01/2013 - 30/01/2014)

Academische dienstverlening aan de samenleving

1. Adviesverlening

 • Expert bij de Hoge Gezondheidsraad (01/01/2008 - 01/01/2020)
 • Lid begeleidingscommissie van het Kennissysteem Infectieziekten en arbeid; Coronel Instituut/Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (01/01/2006 - 31/01/2011)
 • Lid van het Coördinatiecomite onderzoek van IDEWE, een beslissingsorgaan i.v.m. onderzoek in de arbeidsgeneeskunde (01/01/1998 - 31/01/2017)
 • Lid van de Nederlandstalige kamer van de (Belgische) erkenningscommissie van artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde, evenals voor stagemeesters en stagediensten voor arbeidsgeneeskunde (01/01/2002 - 01/01/2017)
 • Nederlandstalige kamer van de Belgische erkeningscommissie van artsen, houder van een bijzondere beroepstitel in de arbeidsgeneeskunde, evenals voor stagemeesters en stagediensten voor arbeidsgeneeskunde (01/01/2002 - 01/01/1970)
 • Voorzitter jury "Congresprijs" , Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde (VWVA) (01/01/2006 - 31/01/2009)
 • Wetenschappelijke adviesraad Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheiszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) (01/01/2006 - 31/01/2015)
 • Plaatsvervangend lid van de Wetenschappelijke Raad bij het Fonds voor de Beroepsziekten (01/01/2007 - 31/01/2013)
 • Expert bij de Hoge Gezondheidsraad (01/01/2008 - 31/01/2014)
 • Lid wetenschappelijke Raad Fonds voor de Beroepsziekten (01/01/2013 - 01/01/2019)

3. Lid van redactie wetenschappelijk tijdschrift

 • Lid van de redactie van tijdschrift "Afrika Focus" (01/01/1988 - 31/01/2017)
 • Lid van de redactie van de "Archives of Public Health" (01/01/2000 - 31/01/2015)
 • Lid van de redactieraad van het tijdschrift Afrika Focus (01/01/2005 - 01/01/2018)
 • Associate editor voor de ‘Infectious diseases section” van het tijdschrift BMC Public Health (01/01/2016 - 01/01/1970)

4. Organisatie congressen en workshops

 • International Scientific Committee van de European Public Health Association (EUPHA) (01/01/2008 - 31/01/2015)
 • Referee abstracts 22th International Conference on Epidemiology in Occupational Health, ICOH; Oxford, Groot-Brittannië (01/01/2011 - 01/01/2011)
 • Referee abstracts 5th European Public Health Conference, Malta (01/01/2012 - 31/01/2012)
 • 6th European Public Health Conference; Lid van International scientific committee (01/01/2013 - 31/01/2013)
 • Lissabon, Portugal; 16th Annual EUPHA Meeting, lid "International scientific committee" (06/01/2008 - 08/01/2008)
 • Seminarie arbeidsgeneeskunde : Infecties in de arbeidsgeneeskunde : nieuwe evoluties (08/01/2016 - 01/01/1970)
 • Amsterdam, Nederland; 18th Annual EUPHA Meeting; lid "International scientific committee" (10/01/2010 - 13/01/2010)
 • Seminarie arbeidsgeneeskunde ; Psychosociale aspecten in de bedrijfsgezondheidszorg (12/01/2015 - 12/01/2015)
 • Seminarie voor arbeidsgeneeskunde : Arbeidsgeneeskundige aspecten van nacht- en ploegenarbeid (18/01/2016 - 18/01/2016)
 • Seminarie arbeidsgeneeskunde : Arbeidsgeneeskundige aspecten van reïntegratebeleid (18/01/2017 - 01/01/1970)
 • Seminarie arbeidsgeneeskunde: Vlaamse bijdragen op het ICOH Congres 2015 (20/01/2016 - 20/01/2016)
 • Reviewer abstracts en sessie voorzitter, 29st International Congress on Occupational Health, Kaapstad, Zuid-Afrika ( ICOH) (22/01/2009 - 29/01/2009)
 • Lodz, Polen; 17th Annual EUPHA and ASPER Meeting, lid "International scientific committee" (25/01/2009 - 28/01/2009)
 • Organisatie "Vlaamse Universitaire Studiedag voor Arbeidsgezondheidskunde" : "Arbeids- en milieugezondheidszorg: gelijkenissen en verschillen" (27/01/2014 - 27/01/2014)

8. Wetenschappelijke verenigingen

 • Adjunct-secretaris-generaal Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren (01/01/1999 - 28/01/2011)
 • Scientific committee "Occupational health for healthcare workers" ; International Commission on Occupational Health (ICOH) (01/01/2000 - 31/01/2017)
 • Scientific committee "Epidemiology" ; International Commission on Occupational Health (EpiCOH) (01/01/2000 - 31/01/2017)
 • International Commission on Occupational Health (ICOH) (01/01/2000 - 31/01/2017)
 • Lid van de "Governing Council" van de European Public Health Association (EUPHA) (01/01/2001 - 31/01/2007)
 • Ondervoorzitter Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde (VWVA) (01/01/2005 - 31/01/2009)
 • Raad van Bestuur van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde (VWVA) (01/01/2005 - 31/01/2013)
 • Lid Raad van Bestuur en wetenschappelijk coördinator Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Arbeidsgeneeskunde (VWVA) (01/01/2013 - 01/01/2017)
 • Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging voor Arbeidsgezondheidskunde (VWVA) (01/01/2009 - 30/01/2013)
 • Voorzitter jury Thesisprijs VWVA 2013 (01/01/2013 - 31/01/2013)

Internationalisering

2. Bijdragen aan de universitaire ontwikkelingssamenwerking

 • Actieve deelname VLIR Project : University of Limpopo-Universiteit Antwerpen (01/01/2010 - 31/01/2014)