Informatie over de rechtsmiddelen in de betekening: het Grondwettelijk Hof zet de wetgever aan het werk

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-39 (2022) p. 1530-1540

De ambtshalve toepassing van bewijsregels, een taak voor de actieve rechter. Een algemene, bijzondere en rechtsvergelijkende analyse van de taakverdeling tussen rechter en partijen in het licht van de cassatierechtspraak en het nieuwe bewijsrecht

Bron
Tijdschrift voor privaatrecht - ISSN 0082-4313-2021:2-3 (2021) p. 509-588

Vergeet de rechtsplegingsvergoeding niet! (noot onder Gent 29 november 2018)

Bron
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-19 (2021) p. 745-749

Toepassing van bemiddeling en arbitrage in het intellectueel eigendomsrecht in België: onbekend maakt onbemind?

Bron
Intellectuele rechten - ISSN 1379-3241-4 (2020) p. 288-307

Buitenlands vermogensonderzoek door private bedrijven inzake sociale huisvesting: tijd voor wetgevend optreden (noot onder Vred. Antwerpen 5 december 2019)

Bron
Tijdschrift van de vrederechters - ISSN 1782-9747-7-8 (2020) p. 420-428