Ben Moins

Ben Moins

Contact

Campus Groenenborger
Tel.
032658705
G.Z.332
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, BEL

Ben Moins is een doctoraatsbursaal bij het departement bouwkunde (onderzoeksgroep EMIB) onder leiding van prof. Amaryllis Audenaert en prof. Wim Van den bergh

In 2019 rondde hij zijn master industrieel ingenieur bouwkunde af met een masterproef in het domein van de wegenbouwkunde. De masterproef was getiteld 'Gebruik van polymeer gemodificeerd bitumen in dichte toplagen voor zwaarbelaste asfaltverhardingen' en kaderde in een project met de haven van Antwerpen. 

Na zijn studies startte hij als onderzoeker op het REjuveBIT project bij de Road Engineering Research Section van de onderzoeksgroep EMIB onder leiding van prof. Wim Van den bergh. 

Na 9 maanden is hij gestart als doctoraatsbursaal waarbij hij een practica in het masterjaar omtrent Finite Elements Method ondersteund. Naast deze lesopdracht bereidt hij een doctoraal proefschrift voor in het domein van de wegenbouwkunde dat zich toelegt op een economische en ecologische analyse van een optimalisatie/verhoging van het gebruik van asfaltgranulaat in nieuwe bitumineuze mengsels. Sindsdien maakt hij ook deel uit van de onderzoeksgroep Sustainability Assessment onder leiding van prof. Amaryllis Audenaert. 

Het doctoraatsonderzoek is getiteld: 

Levenscyclusanalyse (LCA) & Levenscyclus kosten analyse (LCC): een duurzaam model voor de optimalisatie van het hergebruik van asfaltgranulaat in de Vlaamse wegenbouw. 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • FWO strateg. onderzoeksbeurs

Interne mandaten

mandaat sociaal mandaat