My candidacy for the Board of Governors - 2018

I would like to apply for the Board of Governors of the university to represent all AAP and BAP members of our institute. Every day, all of us, young PhD researchers and colleagues from abroad, permanent AAP staff and voluntary BAP members, make sure that our university runs smoothly and at a high level. Therefore, in the Board, I will make sure that our international colleagues can really participate at all levels of our institute, that PhD students get a decent guidance in their research and that post-docs can pursue their career in the best way possible.

For this, I would like to support the work of VABAP, the association of BAP and AAP members, and try to be their voice in the Board of Directors.

Mijn kandidatuur voor de Raad van Bestuur - 2018

Ik stel me graag kandidaat voor de Raad van Bestuur van de universiteit om de belangen te behartigen van alle AAP'ers en BAP'ers. Van onbezoldigde medewerkers tot assistenten met een vaste benoeming, van jonge doctoraatsstudenten tot collega's met roots in verre landen, allemaal laten we de universiteit dag in dag uit draaien op volle kracht. Daarom wil ik in de Raad ervoor pleiten dat onze internationale collega's echt meetellen, doctoraatstudenten een gedegen begeleiding krijgen en post-docs hun carrière kunnen uitbouwen. 

Ik wil in dit kader de werking van VABAP, de vereniging van assisterend en bijzonder academisch personeel, ondersteunen en een verlengde te zijn in de Raad van Bestuur.

Gedreven door nieuwsgierigheid wil ik de wereld doorgronden om haar, samen, te veranderen. 

Mijn onderzoek in de theoretische vastestoffysica spitst zich toe op de elektronische en optische eigenschappen van nieuwe materialen zoals bijvoorbeeld grafeen. Hierdoor probeer ik, in samenwerking met onderzoekers van over heel Europa en daarbuiten, de wereld op nanoschaal te doorgronden en nieuwe fenomenen te verklaren. Dit fundamenteel onderzoek kan de basis leggen voor nieuwe technologiën die de wereld op grote of kleine schaal kunnen veranderen.

Concreet voer ik theoretisch onderzoek uit naar het gedrag van elektronen in tweedimensionale materialen zoals grafeen en haar afgeleiden (multilaag grafeen, mono- en multilaag transitiemetaaldicalcogenides , siliceen, ...). Ik beschouw zowel het gedrag van onafhankelijke elektronen in transportexperimenten of onder invloed van licht, als het collectieve gedrag dat het gevolg is van interactie tussen de elektronene of met het rooster.

Cruciaal in mijn onderzoek is internationale samenwerking om enerzijds theorie en experiment samen te brengen en anderzijds tot nieuwe theoretische inzichten te komen. Ik maakte reeds deel uit van projecten in samenwerking met onderzoekers uit, onder andere, Barcelona, Genua, Pisa, Manchester, Fortaleza, Yunnan, Yemen, Montreal en Belgrado.

Aan de Universiteit Antwerpen ben ik onder andere betrokken bij de vakken kwantummechanica, laag-dimensionele fysica en oppervlakte fysica. Verder sta ik in voor de begeleiding van enkele master- en doctoraatstudenten. Ik probeer studenten uit te dagen om verder te denken dan wat er gedoceerd wordt om samen met klasgenoten tot meer inzicht en begrip te komen. 

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post-doc navorser FWO 1 hern.

Interne mandaten

expertenorgaan expertenmandaat

bestuursorgaan bestuursmandaat